วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

แก้ปัญหา mysqldump กับ crontab

วิธีการแก้ปัญหา เมื่อสั่ง Crontab สำรองข้อมูล MySQL แล้วไม่ทำงานให้ หรือทำงานแปปเดียว

- ต้องใส่ตัวเรียกเต็มๆของโปรแกรม เช่น /usr/local/bin/mysqldump , /usr/bin/bzip2

ตัวอย่างไฟล์สำรองข้อมูล MySQL

#!/bin/sh

today=$(date '+%d')

/usr/local/bin/mysqldump -uUSER -pPASS --all-database --lock-all-table| /usr/bin/bzip2 -c > /home/backup_db/db-date"$today".sql.bz2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น