วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

FTP ด้วย bash shell script

สร้าง bash shell script ให้ดึงไฟล์ .sql.bz2 ใน /home/backup_db ไปไว้ที่ FTP โฟลเดอร์ file_db
  - [host] = hostname หรือ ip server
  - [user] = ftp username
  - [pass] = ftp password

ตัวอย่างไฟล์

#!/bin/sh

cd /home/backup_db

ftp -n [host] << EOF
prompt
user [user] [pass]
cd file_db
binary
mput *.sql.bz2
bye
EOF

exit 0


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น